Kontaktne osebe

10-gp14_16-1fec514797fd814cVsak objekt v našem upravljanju ima svojega operativnega upravnika in obračunskega referenta, nekateri pa tudi pogodbenega hišnika.

Da ne bi prihajalo do nesporazumov, vam svetujemo na koga se obrniti glede na vsebino vašega vprašanja ali pripombe.

 

Tajništvo (telefonska številka: 01 568 48 11 in 01 565 63 30)

Imate težavo ali potrebujete samo splošno informacijo? V tajništvu vas bodo preusmerili k pravi osebi. Prav tako vam bo prijazna uslužbenka podala vse informacije glede vpisa v kataster stavb in zemljiško knjigo.

 

Tehnični sektor (telefonska številka: 01 568 48 11)

OPERATIVNI UPRAVNIKI SZ RUSKI CAR:

Z operativnim upravnikom stopite v stik po telefonu ali prek e-pošte, kadar se želite informirati o:

 • količini in stroških porabljene vode ali ogrevanja,
 • vzdrževalnih in investicijskih delih na objektu,
 • ponudbah in računih izvajalcev,

ali ga obvestiti o:

 • napakah na skupnih delih in napravah, skupnih prostorih…
 • drugih problemih glede vzdrževanja objekta,
 • spremembi števila oseb v etažni lastnini,
 • spremembi lastništva,20-img_0912-7ec5918e9072775c
 • drugih spremembah.

Finančni sektor (telefonska številka: 01 565 63 30)

Z oddelkom obračuna objektov stopite v kontakt po telefonu ali e-mailu, kadar se želite informirati o:

 • neplačanih položnicah (odprte postavke),
 • direktnih bremenitvah (trajnikih),
 • izračunu posameznih postavk v razdelilniku stroškov.