Združenje upravnikov nepremičnin postavlja standarde kakovostnega upravljanja.

SZ Ruski car je prejemnik certifikata.

Ogled certifikata

Sklep