Vzdrževanje

Vzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabno vrednost prostorov in objektov ves čas njihove uporabe.

V sodelovanju s preverjenimi podizvajalci nudimo kvalitetno in učinkovito vzdrževanje ter servisiranje  vgrajenih  naprav, skupnih delov in prostorov stanovanjskih objektov, poslovnih objektov, sosesk in garaž.

Z rednim vzdrževanjem in servisiranjem objekta, vaši nepremičnini ohranjamo ali celo povečujemo tržno vrednost.

Hišniške storitve zajemajo:

  • odpravljanje manjših okvar in poškodb v skupnih delih in na opremi
  • nadzor nad delovanjem kotlovnice, toplotne postaje, protipožarne opreme,vodovoda in kanalizacije
  • čiščenje jaškov za meteorno vodo
  • nadzor nad uporabo skupnih prostorov
  • preglede stavbe ter predlogi za načrtovanje potrebnih vzdrževalnih del ali prenove

Servisne storitve zajemajo:

  • redni nadzor delovanja, odpravo napak in morebitno menjavo naprav v skupnih delih stavbe (dvigala, toplotne in hidroforne postaje, prezračevalnih sistemov…